ЗДРАВКО ПЕТРОВ - ДРАГАНО, ДРАГАНКЕ

Драгано, Драганке слънцето трепери
зад гора зилена трепери да зайде
Иван кон седлае буля му го пита
бе драгинко Иване къде ще да идеш
Аз ще ида бульо на сбор, на панаир,
на сбор, на панаир, на Света Троица
да си купя гайда за дванайсет,
гайда за дванайсет, кавал за тринайсет
Кога на сбор ида на сбор да засвиря
моми да играят, мома да избирам

Излязла е малка мома
на равни дворове
Като мома излезнала
слънце огреяло
Отдолу иде малко момче
момче ябланджийче
То на мома проговаря
мъри моме малка
мъри ясно слънце
Ела моме, пристани ми
у нази да дойдеш
в нашето село
слънце да грее в небето
и във нашите двори

Ранила е хубава Гроздана
Ранила е рано на лозето
Ой Гроздано малка моме
цвете в градинка
Да набере хубава Гроздана
да набере кошница със грозде
Ой Гроздано малка моме
грозде на лозето
Не набрала хубава Гроздана
не набрала кошница със грозде
Ой Гроздано малка моме
цвете във градинка
Най-намери хубава Гроздана
най-намери, най-завари
едно лудо младо
Ой Гроздано малка моме
грозде на лозето

SHOW MORE