Зън, Зън, Зън, Кой е вън

Зън, зън, зън, зън,
зън, зън, зън.
Кой е вън? Кой е вън?
Кой ще дойде в този час?
Дядо Коледа при нас!

Зън, зън, зън, зън,
зън, зън, зън.
кой е вън? Кой е вън?
Кой ще дойде в този час?
Дядо Коледа при нас!

Искам още щом го зърна,
от сърце да го прегърна,
че си знам, че си знам —
той ми носи дар голям!

Искам още щом го зърна,
от сърце да го прегърна,
че си знам, че си знам —
той ми носи дар голям!

Чук, чук, чук, чук,
чук, чук, чук.
Кой е тук? Кой е тук?
Кой е вече тук засмян?
Дядо Коледа желан!

Чук, чук, чук, чук,
чук, чук, чук.
Кой е тук? Кой е тук?
Кой е вече тук засмян?
Дядо Коледа желан!

Искам още щом го зърна,
от сърце да го прегърна,
че си знам, че си знам —
той ми носи дар голям!

Искам още щом го зърна,
от сърце да го прегърна,
че си знам, че си знам —
той ми носи дар голям!

SHOW MORE