Веселин Маринов - Звездице моя

Над трендафил ли лице си гряла,
Под луна ли нежна си растяла,
песен ли пред тебе е вървяла,
Че си толкоз хубава и бяла.

Щом изгрееш денем над земята,
Сякаш бисери блестят в росата,
Щом изгрееш вечер над небето,
Благи думи падат на сърцето.

Ти сега приличаш на Венера
И на край света ще те намеря.
Вечер си Вечерница в небето,
а пък сутрин си Зорница за сърцето.

Ах, кажи пред Дявола и Бога,
Че сега без любовта не мога.
Вечер ти си бяла самодива,
А пък сутрин приказка красива!

SHOW MORE