Тони Димитрова - Ах, морето

Сянка на птица
Над късните плажове слиза,
Бяга, подобно на палав хлапак, бриза
Пясъчни спомени ронят се пак,
Вече усещам предесенен знак,
Слънцето бавно загръща се
В облачна риза.
Все по-студена е всяка вълна,
Ала надежда има една…

Припев:
Ах, морето! Ах, морето!
В мен остава…
Но навярно е което ме спасява.

Сянка на птица от морския бряг литна,
Сякаш душа на самотен моряк скитник.
Кой ще опита сега да я спре?
Нейно е силното синьо море,
Нейният път ще чертаят отгоре звездите…
Бряг си намира всяка вълна
И надежда има една…

Припев:
Ах, морето! Ах, морето!
В мен остава…
Но навярно е което ме спасява.

SHOW MORE