Преслава - Без теб

Дано на тебе да ти е по-добре. х2

Без теб мразя всичко – тежи ми всичко,
без теб боли ме всичко,
не ми се става – не ми минава.

И всички песни са ми противни,
и ненавиждам любовни филми,
в всяко нещо, теб те усещам,
дано на тебе да ти е по-добре.

Без теб ме дразни всичко – тежи ми всичко,
без теб боли ме всичко,
не ми се става – не ми минава.

Дано на тебе да ти е по-добре. х4

С надежди празни, до смърт заразни,
се друсам още денем и нощем,
а теб те няма, какво ти става?
Дано на тебе да ти е по-добре.

Без теб ме дразни всичко – тежи ми всичко,
без теб боли ме всичко,
не ми се става – не ми минава. x3

Дано на тебе да ти е по-добре. х4

SHOW MORE