Нелина - Марийка ходи за вода

Марийка ходи за ода, наредена пременена
С калайдисани харкуни, поде Наньови ше мине

Наньо на дюген седеше, червено вино даваше
Истумаа желта ракие, Той на Марийка думаше

Мари Марийку любе ле, дигни очи погледни ме
Дигни очи погледни ме, скърши вежди продумай ми

Пък Марийка му думаше, стига ме лъга Наньо ле
Стига ме лъга Наньо ле, стига ме лъга и мами

Яс се научих Наньо ле, че ти си главен за друга
За друга от друго село, и нея думат Марийка

SHOW MORE