Малина - Не те забравям

Име и адрес има любовта,
там живота си съм оставила.
Има любовта и име и адрес,
друга само че там живее днес.

Сменях много домове, улици и градове.
Навсякъде тъжно е – студено е,
и ти липсваше, сега къде да ида, тебе питам те?

Припев:
Колко празни стай,
дом да ги наричам,
аз къде да ида питам,
да не те обичам?
Аз и дом да нямам,
и в палат да лягам,
и където да избягам – пак не те забравям.

Твоите ръце има любовта,
всичко друго е още самота.
Има любовта твоето сърце,
в което днес мене няма ме.

Сменях много домове, улици и градове.
Навсякъде тъжно е – студено е,
и ти липсваше, сега къде да ида, тебе питам те?

Припев:
Колко празни стай,
дом да ги наричам,
аз къде да ида питам,
да не те обичам?
Аз и дом да нямам,
и в палат да лягам,
и където да избягам – пак не те забравям. х2

И където да избягам – пак не те забравям.

SHOW MORE