Любо Киров: "Човек се определя като личност, когато му е трудно и взима трудни решения"

SHOW MORE