Ку-Ку Бенд - Притури са планината

Притури са планината,
че затрупа два овчеря,
че затрупа два овчеря,
два овчеря – два другаря.

Първи моли – пусни мене,
мене чака първо любе.
Втори моли – пусни мене,
мене чака стара майка.

Проговаря планината:
„Ой ви вази два овчеря,
любе жали ден до пладне,
майка жали чак до гроба“.

SHOW MORE