КРИСТИАН - Куршум

Ако се върна назад, не искам да съм с теб
Ще се обърна, ще тръгна, бягайки напред
но как се прави, отдавна бях забравил
Можеш да си заковеш чувствата на входа,
можеш да си събереш дрехите от пода
ето от мене шамар – ЗЕМИ
губиш ме – как е вкусът?

Пр.
Поне веднъж изстреляй куршум
поне кажи, че никой не съм
но залък от мен те дави съвсем
и да ме преглътнеш ти става проблем
поне веднъж сърцето ще каже не
ще си загубиш ума, че свърши ли филмът
звук и картина няма да има и всичко ще спре

Всичко ще спре…

В една посока напред ли гледаше с мен,
защото стигайки тук, посоките са две
едната е гърбът ми, а другата – в очите ми чети я
Можеш да си заковеш чувствата на входа,
можеш да ги събереш моите от пода
кое ще преглътнеш за ден –
егото или пък мен?

Пр.
Поне веднъж изстреляй куршум
поне кажи, че никой не съм
но залък от мен те дави съвсем
и да ме преглътнеш ти става проблем
поне веднъж сърцето ще каже не
ще си загубиш ума, че свърши ли филмът
звук и картина няма да има и всичко ще спре /х2

Веднъж изстреляй куршума
кажи, че никой не съм
но залък от мен те дави съвсем
и да ме преглътнеш ти става проблем
поне веднъж сърцето ще каже не
ще си загубиш ума, че свърши ли филмът
звук и картина няма да има и всичко ще спре

SHOW MORE