Криско - #OET - Още един танц

На хиляди мили от тук,
когато ми трябваш до мене.
В ръцете на някого друг,
но всичко това е до време.
Ти най-добре знаеш коя си
и к’во бих направил за тебе.
До другата част на света
да не бъдеш сама, ще ти подаря цвете.

Да вдигнем в играта нивото,
виж го, къде ни намери.
Тавана е толкова високо,
че никой не смее да се покатери.
Трябваше нещо да стане,
да видим, че има невидим баланс.
Танцува душата ми,
само когато е в твоя романс.

Искам – още един танц
още един, още един танц
още един танц
още един, още един танц
(yeah)
още един танц
още един, още един танц

Остави следи по мене,
както с устни твоя гланц.

още един танц
още един, още един танц
още един танц
още един, още един танц
(yeah)
още един танц
още един, още един танц

Запази момента,
в който знаем всичко между нас.

Дали – Хаити и Дубай,
идвам да те взема – знай.

Хаити, Дубай
идвам, идвам с теб докрай

Хаити, Дубай
идвам да те взема – знай

идвам, идвам – докрай
идвам, идвам – знай

Хаити, Дубай
Хаити, Дубай
Хаити, Дубай

идвам, идвам – докрай
идвам, идвам с тебе – знай

още един танц
още един, още един танц
още един танц
още един, още един танц
(yeah)
още един танц
още един, още един танц

Остави следи по мене,
както с устни твоя гланц.

още един танц
още един, още един танц
още един танц
още един, още един танц
(yeah)
още един танц
още един, още един танц

идвам, идвам – докрай
идвам, идвам с тебе – знай

SHOW MORE