Йорданка Христова - Песен Моя, Обич Моя

Донесоха ми облаците днес
във белите си пазви тая песен.
Отминаха, изчезнаха без вест,
но ето че светът е по-чудесен.

Възможно ли е само от една
тъй малка песен да цъфтят цветята,
да плисне топъл дъжд и светлина
и любовта да трепне във сърцата?

Песен моя, обич моя,
като утро, като пролет разпилей се по света.
Нека с песен, само с песен
да открия, да намеря любовта.
Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля
ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля ля-ля-ля-ля ля-ля-ля.
Нека с песен, само с песен
да открия, да намеря любовта.

Аз знам, че тази малка песен тук
все някой да запее ще поиска,
ще види как до днес един със друг
били сме, без да знаем, много близки.

И песента ще ни обвърже, знай,
от всичко друго, може би, по-силно.
И моят свят ще стане по-голям,
и синьото небе над мен – по-синьо.

Песен моя, обич моя,
като утро, като пролет разпилей се по света.
Нека с песен, само с песен
да открия, да намеря любовта.
Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля
ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля ля-ля-ля-ля ля-ля-ля.
Нека с песен, само с песен
да открия, да намеря любовта.
Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля.
ля-ля-ля-ляаа,

SHOW MORE