Графа - Вълк единак

Слели поглед в екраните си,
днес без глас се разминаваме.
Сякаш в транс сме си купили време,
да го губим в маловажни неща.
Сменен е само личността,
загубен е реалността.

Вече никой няма да ме спре,
вместо лъжи да казвам истини.
Без страх стоя лице в лице,
срещу това което всъщност е.

Слели поглед в екраните живеем,
пропагандата разменяме.
От всички смислени псевдо герой,
без морал и без никакъв свян.
Сменен е само личността,
загубен е реалността.

Вече никой няма да ме спре,
вместо лъжи да казвам истини.
Без страх стоя лице в лице,
срещу това което всъщност е. х2

Бъдеще и минало сливат се в мен в едно,
някъде в тълпата търся знак като вълк единак в този град.
Между добро и зло лутам се – питам се, защо?
Някъде в тълпата търся знак като вълк единак в този свят.

Вече никой няма да ме спре,
вместо лъжи да казвам истини.
Без страх стоя лице в лице,
срещу това което всъщност е. х2

Някъде в тълпата търся знак като вълк единак в този град.
Някъде в тълпата търся знак като вълк единак в този свят. х2

Бъдеще и минало сливат се в мен в едно,
някъде в тълпата търся знак като вълк единак в този град.
Между добро и зло лутам се – питам се, защо?
Някъде в тълпата търся знак като вълк единак в този свят.

SHOW MORE