Графа - Инстинкт

Следвах инстинкта си,
влюбих се без да знам,
ще ме обичаш ли години след началото.
Следвах сърцето си,
верен бях на себе си.
Ти повярва в красотата – в моята сила да мечтая.
Ти остави в любовта ми отпечатъци от Рая.

Следвах инстинкта си,
от другите не разбран,
загледан в очите ти стоях пред огледалото.
Следвах мечтите си,
верен бях на себе си.
Ти повярва в красотата – в моята сила да мечтая.
Ти остави в любовта ми отпечатъци от Рая.

Следвах инстинкта си – света обърнах,
всяка вина отвори се – теб прегърнах.
Следвах инстинкта си – света обърнах,
бягах от призраци, но успях да се върна.

Следвах инстинкта си,
събирах се в твоята длан,
не можех да бъда сам в черното и бялото.
ти повярва в красотата – в моята сила да мечтая.
Ти остави в любовта ми отпечатъци от Рая.

Следвах инстинкта си – света обърнах,
всяка вина отвори се – теб прегърнах.
Следвах инстинкта си – света обърнах,
бягах от призраци, но успях да се върна.

Ти остави в любовта ми отпечатъци от Рая. х2

Следвах инстинкта си – света обърнах,
всяка вина отвори се – теб прегърнах.
Следвах инстинкта си – света обърнах,
бягах от призраци, но успях да се върна. х2

Ти остави в любовта ми отпечатъци от Рая. х2

SHOW MORE