ФСБ - След десет години

Днес ще се срещнем –
след десет години,
вчера ли бяхме
на двайсет и две.
Разделихме се с надежда
тук, на този сив площад.

Пак ще се срещнем –
след десет години,
за да разкаже
всеки от нас
със какво се е преборил,
от какво не е заспивал
и какво е надживял.

Днес ще се срещнем –
след десет години,
влакове тръгват
от всички страни.
Но един от тях остана
на една далечна гара,
пак на двадесет и две.

SHOW MORE