ЕВГЕНИ МИНЧЕВ ГЪЛЪБО/ EVGENI MINCHEV GALABO ft. LADY COLIN CAMPBELL at the castle Goring

Очите ти гълъбо,
очите ти
малки вселени са
очите ти.
Очите ми гълъбо,
очите ми
пълни със тебе са, очите ми.
Ръцете ти гълъбо,
ръцете ти
мека постеля са,
ръцете ти.
Ръцете ми гълъбо,
ръцете ми
спрели са времето, ръцете ми.
Душата ти гълъбо,
душата ти
лека и волна е,
душата ти.
Душата ми гълъбо,
душата ми
твоя е, морна е, душата ми.
Устата ти гълъбо,
устата ти
извор планински е, устата ти.
Устата ми гълъбо,
устата ми
огнена лава е, устата ми.
Душата ти гълъбо,
душата ти
лека и волна е, душата ти
Душата ми гълъбо,
душата ми
твоя е и морна е
Сърцето ти гълъбо,
сърцето ти
песен любовна е, сърцето ти.
Сърцето ми гълъбо,
сърцето ми
пролет зелена е,
огнено лято е,
есен дъждовна е,
ледена зима е.
SHOW MORE