Джена - Дразни ме пак

Всичките ми слаби точки знаеш
Себе си ме действаш както пожелаеш
Каквото и да кажа многократно
Се убедих, че правиш всичко наобратно
Даже и когато с теб се карам
Сърцето ти да не раня внимавам
Както си мълча така накрая
И дума стига тука всичко да подхвана

Пак, пак, пак, дразни ме пак
Ден, два, три Малдиви стигат
Чух ден, два, на остров Крит
Страста я паля като кибрит
С теб, с теб, с теб на някой плаж
Ден, два, три да поостанем
LA, да, ти ще решиш
Къде да ми се извиниш

Знаеш, че съм хлътнала стабилно
Обичам те да казваш спря да стискаш силно
Слушай, ще ти кажа нещо криво
Да чуе колко ме обичаш всичко живо
Умираш си да ме вбесиш тотално
И после влюбено ме гледаш най-нахално
Убий ме, искам да звучи банално
Не може ли да се обичаме нормално

Пак, пак, пак, дразни ме пак
Ден, два, три Малдиви стигат
Чух ден, два, на остров Крит
Страста я паля като кибрит
С теб, с теб, с теб на някой плаж
Ден, два, три да поостанем
LA, да, ти ще решиш
Къде да ми се извиниш

SHOW MORE