Dian Solo x Desi Dobreva - RADA

Прочула се Рада, Радо, бяла Рада….

Дали знаеш, мила майко,
Що съм несретна?
Цял ден дома сама седам,
Навън не смеям.

Е-е, майко, мила майко,
Що съм дома несретна?

Од либето ме раздели
Без да сакам я,
И със сълзи го изпращам
И си шепотам я.

Е-е, майко, мила майко,
Що съм дома несретна?

SHOW MORE