АЗИС - Циганче

Чуй се момиче,
защо от всички криеш,
че обичаш черното
момчето скъсано, бедното.
Чуй сега момиче
недей да се срамуваш
от моя цвят на кожата
какво ще кажат хората.

[Припев:]
Ти знаеш ли как се обича
и че е малка смърт почти.
Че циганина как обича
готов е жив да изгори.
Заради тебе мост ще стана
отгоре ми да тъпчеш ти.
Заради теб дроба си давам
с него да дишаш ти.

Виж не ти се сърдя
нито ще те съдя,
но как така преспиваш с мен
на сутринта си друг човек.
Събираш се с приятели
живееш все едно няма ме,
защо ме криеш сякаш съм
ужасно престъпление.

[Припев:]
Ти знаеш ли как се обича
и че е малка смърт почти.
Че циганина как обича
готов е жив да изгори.
Заради тебе мост ще стана
отгоре ми да тъпчеш ти.
Заради теб дроба си давам
с него да дишаш ти.

[x2:]
Аз ти казвах да внимаваш
да не се раниш.
Аз ти казвах да се пазиш
от очите ми.
Аз съм нещо дет го нямат
в книгите дори.
Аз съм огън който гасне
само от сълзи.

SHOW MORE