Азис - Мотел

Ле-ле-е-ей, сякаш пред църквата някой оставил е бебе.
Ле-ле-е-ей, така ми се плаче за тебе.
Ле-ле-е-е, като на малко момиченце
вързали току-що бурка…
Ле-ле-е-е, мисля си ще се побъркам.
Ле-е-е-ле-е-е…

Добър вечер! Двойна стая има ли?
Да е с баня, да отмива спомени.
Колко взимате за час, два или три?
Заплащането става ли срещу сълзи?
Срещу сълзи…

Добър вечер! Бърза стая има ли?
Нали тук е мотел за бързо влюбени?
За закуска не сервирайте храна,
ще закуся с мойто чувство за вина.
За вина…

Леле-е-е-ей, като разкъсана дреха съм,
грозен, издран, разпокъсан.
Ле-ле-е-е, така шибано днес се чувствам.
Ле-ле-е-е, като оплискан от локва с кал, мокър,
безпомощен, мръсен…
Ле-ле-ле-ле-е-е, чувствам се толкова скъсан.
Ле-е-е-ле-е-е…

SHOW MORE