АЛИСИЯ & ИЛИЯН – Нито дума

Нито дума за това,
какво ти правя през нощта,
ако утре си мълчиш,
може пак при мен да спиш.
Тръпка си и тайна си,
и ще си с мене казвам ти,
тези моменти крадени,
не, не са достатъчни.
Като си тръгваш аз умирам.
Като болна се прибирам.
По мене пазя ти следите.
Още си ми пред очите.
А спомняш ли си как целувам?
За тези устни съществувам.
Това лудост и го знаем.
Даваш ми любов назаем.
Нито дума за това,
какво ти правя през нощта,
ако утре си мълчиш,
може пак при мен да спиш.
Тръпка си и тайна си,
и ще си с мене казвам ти,
тези моменти крадени,
не, не са достатъчни.
Да ни усетят става сложно.
Да сме далечни, невъзможно.
От всички трябва да се крием.
Но това ще ни убие.
Аз от всеки те ревнувам.
Друг за мен не съществува.
Това е лудост и го знаем!
Даваш ми любов назаем.
Нито дума за това,
какво ти правя през нощта,
ако утре си мълчиш,
може пак при мен да спиш.
Тръпка си и тайна си,
и ще си с мене казвам ти,
тези моменти крадени,
не, не са достатъчни.

SHOW MORE